"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG
  Zapraszam do Poradni Logopedycznej w Przychodni 
"NASZE ZDROWIE" Grabińscy Sp.Jawna.
Adres:

ul Rolna 44, 43 -100 Tychy.

W poradni przyjmuję od poniedziałku do piątku,

rejestracja pod numerem

 (32) 326 26 00 (przychodnia) 

lub 692 564 366 (neurologopeda Lucyna Długoń).

     Zakres terapii:

  • alalia, 
  • niedokształcenie mowy o typie afazji, 
  • afazja dziecięca,
  • diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • całościowe zaburzenia  rozwoju  (autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera),  
  • diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją nabytą (m.in. po przebytych udarach mózgu).

  Powadzę mobilny gabinet logopedyczny „GADUŁA”, który świadczy usługi dla pacjentów nie mogących z różnych przyczyn korzystać z terapii w poradni logopedycznej.