"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA OSÓB DOROSŁYCH

Terapia neurologopedyczna osób po uszkodzeniach mózgu w wyniku udarów, wylewów, zabiegów neurochirurgicznych, urazów komunikacyjnych.
 

W czym pomagam?

Zaburzenia językowe

Afazja-  to jedno z częstszych zaburzeń po uszkodzeniach lewej półkuli mózgu.  U osób z afazją można zaobserwować m.in.:

  • - deficyty w rozumieniu komunikatów z otoczenia,
  • - trudności w wypowiadaniu pojedynczych dźwięków i składaniu ich w wyraz (przy sprawnych narządach mowy!),
  • - mylenie nazw podobnie brzmiących  i o podobnym znaczeniu,
  • - trudności w przypomnieniu sobie słowa,
  • - nieumiejętność budowania dłuższych, spójnych wypowiedzi.


Dyzartria i inne zaburzenia głosu i mowy-  jest spowodowana nieprawidłową pracą i zaburzonym napięciem mięśni w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego (krtań) i artykulacyjnego (wargi, policzki, język, podniebienie miękkie). Napięcie to może być patologicznie podwyższone lub obniżone, a praca narządów spowolniona, nieprecyzyjna lub nieskoordynowana. Wszystko to sprawia, że mowa staje się niewyraźna.  

Dysfagia
Zaburzenia połykania dotykają znaczną grupę osób po uszkodzeniach mózgu. Jej najczęstszymi objawami jest wydłużenie czasu jedzenia/picia, krztuszenie się pokarmem lub płynem, ulewanie się płynu kącikiem warg lub nosem oraz zaleganie pokarmu w jamie ustnej. Terapia dysfagii pozwala zabezpieczyć proces połykania, a w wielu przypadkach prowadzi do trwałej poprawy w tym zakresie.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Uszkodzenie lub dysfunkcja mózgu u osoby dorosłej może skutkować pojawieniem się deficytów poznawczych, takich jak zaburzenia pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, percepcji wzrokowej czy świadomości. 
U chorych z uszkodzeniami OUN mogą też występować trudności z orientacją w czasie i przestrzeni oraz nieświadomość, lub ograniczona świadomość, własnej choroby.