"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

CO NOWEGO W GABINECIE?

CO NOWEGO W GABINECIE?

Miło mi poinformować, że  moi podopieczni korzystający z terapii logopedycznej w przychodni "Nasze Zdrowie" przy ul. Rolnej 44 -48 w Tychach w ramach zajęć mogą korzystać z urządzenia Forbrain®. Słuchawki wraz z mikrofonem stanowią doskonałe uzupełnienie terapii.

Terapia słuchowa z wykorzystaniem słuchawek Forbrain to innowacyjna forma stymulacji układu nerwowego, wykorzystująca drgania kości czaszki.

Dla kogo Forbrain®:

dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (w tym nadwrażliwość słuchowa)
dzieci z wadami wymowy,
dzieci u których obserwujemy opóźnienie w rozowju mowy,
dzieci nadpobuliwe psychoruchowo,
dzieci z trudnościmi w koncentracji uwagi i zapamiętywania,
dzieci z autyzmem,
dzieci z trudnościami w nauce, dysleksją.