"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

Skala Glasgow GCS

Skala Glasgow, GCS używana w medycynie w celu oceny poziomu świadomości. Obecnie jest powszechnie stosowana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian poziomu świadomości pacjentów w czasie leczenia.

Ocenie podlega:
Otwieranie oczu
• 4 punkty – spontaniczne
• 3 punkty – na polecenie
• 2 punkty – na bodźce bólowe
• 1 punkt – nie otwiera oczu
Kontakt słowny:
• 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
• 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
• 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk
• 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
• 1 punkt – bez reakcji
Reakcja ruchowa:
• 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
• 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
• 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
• 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
• 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
• 1 punkt – bez reakcji

Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).
Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności najczęściej dzieli się na:
• GCS 13-15 – łagodne
• GCS 9-12 – umiarkowane
• GCS 6-8 – brak przytomności
• GCS 5 – odkorowanie
• GCS 4 – odmóżdżenie
• GCS 3 – śmierć mózgu
Należy uwzględnić sytuacje, w których ocena w skali Glasgow jest utrudniona. 
Do najczęstszych należą:
• intubacja – pacjent przytomny nie toleruje rurki intubacyjnej, a wynik GCS ≤ 8 stanowi wskazanie do intubacji, a także rozważenia inwazyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
• niedowład lub porażenie – pacjent nie porusza się z innego powodu.
W przypadku urazu głowy utrata choćby jednego punktu w skali GCS jest jednym ze wskazań do wykonania tomografii komputerowej głowy.Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, to znaczy od 4 roku życia. U mniejszych dzieci stosuje się pediatryczną skalę Glasgow.