"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Objawy piramidowe

   Ośrodkowy układ nerwowy spełnia w organizmie człowieka różne funkcje. Jego część odpowiadająca za prawidłowe      wykonywanie ruchów dowolnych i utrzymywanie postawy ciała nazywana jest układem piramidowym. Układ ten jest utworzony    przez ośrodkowy (komórki Betza) i obwodowy neuron ruchowy i posiada dwie drogi, które unerwiają ruchowo mięśnie szkieletowe.  
 Droga korowo-jądrowa odpowiada za unerwienie mięśni twarzy, szyi, a także pewnej części mięśnia czworobocznego. Unerwienie ruchowe  pozostałych mięśni odbywa się drogą korowo-rdzeniową.
 
  Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego

 Jeśli dojdzie do uszkodzenia układu piramidowego, u osoby chorej będziemy obserwować zespół piramidowy, zwany także zespołem ośrodkowego  lub górnego neuronu ruchowego. Charakterystycznymi dla tego zespołu objawami, są:
 • osłabienie mięśni, niedowłady, porażenia, zlokalizowane w miejscu zależnym od uszkodzenia,
 • odruchy patologiczne: Rossolimo (szybkie uderzenia w palce u stóp powodują zgięcie palców w kierunku podeszwowym) i Babińskiego (wyprostowanie i zgięcie w kierunku grzbietowym palucha stopy z towarzyszącym zgięciem podeszwowym oraz wachlarzowatym ułożeniem pozostałych palców stopy, po podrażnieniu jej w części dolno-bocznej),
 • spastyczne wzmożenie napięcia mięśniowego,
 • wzmożenie (wygórowanie) odruchów głębokich (odruch kolanowy/rzepkowy),
 • osłabienie odruchów powierzchniowych,
 • klonusy (atak mimowolnych skurczów włókien mięśniowych po nagłym rozciągnięciu mięśnia) i patologiczne współruchy (synkinezy),
 • objawy zespołu rzekomoopuszkowego (dysfagia, „spastyczna” dyzartria, mowa spowolniała, nosowa, niewyraźna, brak zaników mięśniowych),
 • brak fascykulacji.
 
  Ponadto, w zespole piramidowym nie obserwuje się zmian w badaniu elektromiograficznym (EEG), ani też cech zaniku mięśni.
 
   Uszkodzenie dolnego (obwodowego) neuronu ruchowego   

 W przypadku uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego w badaniu chorego stwierdzamy zanik wszystkich odruchów, także obronnych.  Uszkodzenie tego neuronu objawia się:
 • osłabieniem lub niedowładami mięśniowymi,
 • osłabieniem lub brakiem odruchów głębokich i ścięgnistych,
 • wiotkością mięśni i zanikami mięśni,
 • obecnością fascykulacji, czyli drżeń pęczkowych, polegających na bardzo szybkim kurczeniu się włókien mięśniowych, odczuwane przez pacjenta jako „robaki pod skórą”,
 • występowaniem objawów zespołu opuszkowego (niedowład podniebienia, brak odruchów podniebiennych i gardłowych, dysfagia, dyzartria, zniesienie odruchu żuchwowego, niedowład i zanik mięśni języka).
 
 Objawy piramidowe występują w różnych chorobach neurologicznych. Obserwowane są m.in. w mózgowym porażeniu dziecięcym, stwardnieniu  rozsianym, stwardnieniu zanikowym bocznym, zespole Leigha, ceroidolipofuscynozie neuronalnej, otępieniu czołowo-skroniowym, leukodystrofii  metachromatycznej i chorobie Gauchera.
 
 Na chwilę obecną medycyna nie zna przyczynowych metod leczenia zespołu piramidowego. W zależności od stanu pacjenta proponowane są  metody objawowego łagodzenia objawów piramidowych: farmakologiczne (np. leki zmniejszające napięcie mięśniowe) poprzez rehabilitację  ruchową i operacje chirurgiczne.
 
 1. Kozubski W., Liberski P. P. (red.). Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
 2. Prusiński A. Neurologia Praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001
                                     Objawy piramidowe