"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Funkcje płata ciemieniowego,afazja typu wzgórzowego

FUNKCJE PŁATA CIEMIENIOWEGO („przestrzeń”):
• Odpowiada za orientację przestrzenną, celowe ruchy, czucie temperatury, dotyku, bólu (górna część), rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.
• Uszkodzenia powodują: trudności w orientacji przestrzennej, niepodzielność uwagi, niezdolność do skupiania wzroku na określonym miejscu, niezdolność do określania kierunków, zaburzenia w schemacie ciała.

WZGÓRZE – jest największą częścią międzymózgowia, to centralna stacja przekaźnikowa: dochodzą do niego informacje czuciowego od wszystkich zmysłów, oprócz węchu.
AFAZJA TYPU WZGÓRZOWEGO:
• Różnorodność objawów ze względu na złożoną budowę wzgórza, najczęściej zaburzenia rozumienia i nazywania, ograniczenie spontanicznych wypowiedzi (nawet do mutyzmu i afonii), w piśmie agrafia, parafazje werbalne i perseweracje, zaburzenia pamięci uwagi.