"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

Funkcje płata ciemieniowego,afazja typu wzgórzowego

FUNKCJE PŁATA CIEMIENIOWEGO („przestrzeń”):
• Odpowiada za orientację przestrzenną, celowe ruchy, czucie temperatury, dotyku, bólu (górna część), rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.
• Uszkodzenia powodują: trudności w orientacji przestrzennej, niepodzielność uwagi, niezdolność do skupiania wzroku na określonym miejscu, niezdolność do określania kierunków, zaburzenia w schemacie ciała.

WZGÓRZE – jest największą częścią międzymózgowia, to centralna stacja przekaźnikowa: dochodzą do niego informacje czuciowego od wszystkich zmysłów, oprócz węchu.
AFAZJA TYPU WZGÓRZOWEGO:
• Różnorodność objawów ze względu na złożoną budowę wzgórza, najczęściej zaburzenia rozumienia i nazywania, ograniczenie spontanicznych wypowiedzi (nawet do mutyzmu i afonii), w piśmie agrafia, parafazje werbalne i perseweracje, zaburzenia pamięci uwagi.