"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Ataksja ruchowa

ATAKSJA - oznacza problemy z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi, które z biegiem czasu nasilają się. Dodatkowo dołączają do nich inne zaburzenia, które sprawiają, że ciało staje się bezwładne.

Ataksja oznacza zaburzenie koordynacji ruchów i równowagi w wyniku zaniku komórek nerwowych. Ataksja nie jest chorobą samą w sobie, lecz zespołem objawów, które mogą wskazywać na wiele chorób.

PRZYCZYNY: 
Ataksja może być wrodzona lub nabyta. W tym pierwszym przypadku mowa o wrodzonych ataksjach móżdżkowych, będących efektem błędu w kodzie genetycznym. Są to dziedziczne choroby ośrodkowego układu nerwowego, których dominującym objawem jest ataksja.

W grupie ataksji nabytych wyróżnia się:
1. Ataksję móżdżkową, będącą wynikiem uszkodzenia móżdżku, który odpowiada za koordynację i utrzymywanie równowagi. Może do niego dojść w wyniku:
o chorób móżdżku (np. guza);
o chorób zwyrodnieniowych mózgu (np. choroba Creutzfeldta-Jakoba);
o chorób układu sercowo-naczyniowego (udar mózgu, krwotok podpajęczynówkowy);
2. Ataksję rdzeniową (czuciową), która związana jest z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Może do niego dojść w wyniku:
o urazu, zwyrodnienia, poprzecznego zapalenia, guza lub wiądu rdzenia albo ucisku na niego;
o stwardnienia rozsianego;
Na rozwój ataksji może mieć również wpływ niedobór witaminy B12 i E. Niezborność ruchowa może być również skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków, np. fenytoiny, piperazyny, niektórych cytostatyków, soli litu, czy alkoholizmu.

OBJAWY:
W przypadku ataksji móżdżkowej charakterystycznym objawem są kłopoty z utrzymaniem równowagi, zarówno w pozycji stojącej (obserwuje się rytmiczne chwianie się głowy i tułowia), jak i podczas chodzenia (chory ma trudności w utrzymaniu pionowej pozycji ciała, jego chód jest powolny, chwiejny, na tzw. szerokiej podstawie). Ponadto pojawiają się:
o wiotkość mięśni, częste i bolesne kurcze mięśni;
o dyssynergia - ruch staje się mniej płynny, jest rozłożony na etapy;
o dysmetria - brak możliwości zahamowania ruchu w dowolnym momencie;
o dysdiadochokineza - brak możliwości wykonywania szybkich, naprzemiennych ruchów palców (np. chory nie może zagrać na pianinie);
o drżenie zamiarowe - pojawia się przy wykonywaniu przez pacjenta określonego, zamierzonego ruchu (zwykle obserwuje się drżenie kończyn);
o zaburzenia mowy w postaci powolnej i niewyraźnej mowy, drżenia głosu;
o zaburzenia widzenia w postaci oczopląsu, niemożności zatrzymania wzroku na określonym obiekcie;
Z kolei ataksja rdzeniowa, poza utratą koordynacji ruchowej i zaburzeniem równowagi (nasilającym się przy próbie zamknięcia oczu w pozycji stojącej), przyczynia się także do zaburzenia czucia dotyku, położenia i wibracji.

DIAGNOZA
Rozpoznanie choroby stawia się na podstawie rozmowy z pacjentem i badania neurologicznego. Jeśli w rodzinie chorego pojawiały się przypadki ataksji, lekarz zleca także badania genetyczne.


LECZENIE
Leczenie ataksji nabytej zależy od przyczyny. Czasami zdarza się, że zaburzenia koordynacji i równowagi ustępują po wyeliminowaniu przyczyny tych zaburzeń.

źródło: 
https://www.poradnikzdrowie.pl/…/ataksja-niezbornosc-ruchowa…

ATAKSJA (niezborność ruchowa) - przyczyny, objawy i leczenie