"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Afazje związane z płatem skroniowym

FUNKCJE PŁATA SKRONIOWEGO („słyszy i rozumie”)
• Płaty skroniowe są związane przede wszystkim ze słuchem, mową, zapamiętywaniem, rozpoznawaniem obiektów, analizą zapachów.
• Uszkodzenia powodują:
Zaburzenia słuchu, problemy w rozpoznawaniu i opisywaniu widzianych obiektów, trudności w rozpoznawaniu twarzy, trudności w rozumieniu mowy, problemy z przypominaniem, zaburzenia zachowań seksualnych.

AFAZJE ZWIĄZANE Z PŁATEM SKRONIOWYM:
• AKUSTYCZNO-GNOSTYCZNA LUB SENSORYCZNA (WERNICKEGO) – powstaje na skutek uszkodzenia ośrodka Wernickego. Osoba chora nie rozumie mowy własnej i innych, choć potrafi całkiem sprawnie mówić, a jej mowa ma charakter płynny bez zaburzeń artykulacji. Mowa jest jednak agramatyczna, żargonowa, niezrozumiała, często ma postać słowotoku. Występują parafazje werbalne. Osoba chora ma również duże trudności z czytaniem i pisaniem. W lżejszej postaci może rozumieć proste słowa, w cięższej – nie rozumie żadnych. 
• AKUSTYCZNO-MNESTYCZNA – powstaje, kiedy uszkodzenie tylnej części lewego płata skroniowego nie niszczy całkowicie okolicy Wernickego, choć sprawia, że nie funkcjonuje ona prawidłowo. Zdolność rozumienia jest względnie zachowana. Osoba chora może dobrze różnicować pojedyncze fonemy, jednak będzie miała trudności w bardziej złożonych sytuacjach, np. przy powtarzaniu kilku głosek jednocześnie, lub kilku słów.. Deficyt ten rzutuje na zdolność rozumienia dłuższych wypowiedzi. Dodatkowo mogą występować cechy afazji amnestycznej i parafazje werbalne.