"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Afazje związane z płatem potylicznym

AFAZJA SEMANTYCZNA – powstaje w wyniku uszkodzenia okolicy na styku płatów ciemieniowego, skroniowego i potylicznego (T- P-O). W tym zaburzeniu osoba chora może różnicować fonemy, rozumieć poszczególne słowa, pamiętać to, co inne osoby powiedziały przed chwilą, jednak mimo to ma spore trudności w zrozumieniu tego, co mówią inni. W tym zaburzeniu traci się zdolność rozumienia złożonych konstrukcji przyimkowych, przymiotnikowych, przysłówkowych, zależnych od szyku i innych elementów ogólnie określanych mianem logiczno-gramatycznych. Generalnie – osoba chora ma trudności z pojęciem sensu wypowiedzi.