"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Afazje związane z płatem czołowym

AFAZJE ZWIĄZANE Z PŁATEM CZOŁOWYM:

• EFERENTNA RUCHOWA (KINETYCZNA) – powstaje na skutek uszkodzenia ośrodka Broki (pole 44,45). Głównym problemem w tym zaburzeniu, zdaniem Łurii, jest nie tylko trudność artykulacji, ale też trudność modyfikacji artykułowanych głosek oraz zaburzenie sekwencji precyzyjnych ruchów aparatu artykulacyjnego. Takiej afazji towarzyszą perseweracje, które w cięższych przypadkach mogą zdominować mowę osoby chorej całkowicie.

• AFERENTNA RUCHOWA (KINESTETYCZNA) – powstaje w wyniku uszkodzenia zakrętu zaśrodkowego w obrębie kory czuciowej dla aparatu artykulacyjnego. Niemożliwe jest wykonanie precyzyjnych ruchów języka, ust, warg i krtani, dzięki którym powstaje mowa (choć działanie kory motorycznej może być prawidłowe). W tym zaburzeniu możliwe jest mieszanie się głosek przedniojęzykowych, lub wargowych.. Takiej afazji towarzyszyć mogą pewne postacie apraksji, gdzie z powodu braku zdolności czuciowych, wykonywanie precyzyjnych ruchów jest ograniczone. W cięższych przypadkach osoba chora może mieć spore trudności z ułożeniem warg, języka, tak, aby wypowiadać głoski.

• AFAZJA DYNAMICZNA – W tym zaburzeniu nie obserwuje się trudności z artykułowaniem głosek, rozumieniem słów ani z rozumieniem konstrukcji logiczno-gramatycznej. Wszelkie formalne aspekty mowy, uwzględniane w afazji, nie są zaburzone (nazywanie, powtarzanie, rozumienie, czytanie, pisanie). Tymczasem osoba chora ma trudności z formułowaniem nowego przekazu werbalnego „od siebie”. Osoba chora może spontanicznie powtarzać słowa swego rozmówcy (echolalia) i udzielać prostych stereotypowych odpowiedzi na proste pytania. Jednakże nie jest w stanie udzielić bardziej złożonej odpowiedzi, wyrażającej jej własną inwencję i poglądy, ani prowadzić logicznej dyskusji. Łuria skłaniał się ku tezie, że w tym zaburzeniu defekt dotyczy bardziej orzekającej funkcji mowy, przytaczał też publikacje swych współpracowników, w jakich stwierdzono, że w tym zaburzeniu pacjenci „potrzebują pięć do sześciu razy więcej czasu na odnalezienie czasowników niż rzeczowników”. Współcześnie pojawiają się sugestie, że taka postać zaburzenia (jeżeli w ogóle może być uznana za afazję, a nie np. zaburzenia funkcji wykonawczych) może mieć różne postacie.