"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet neurologopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 538994522

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

Nie znaleziono żadnych wpisów.

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

 

KWALIFIKACJE

Studium Nauczycielskie w Tychach  6 –letnie,

kierunek : wychowanie przedszkolne;

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział  Pedagogiki i Psychologii

Specjalność: Pedagogika  Wczesnoszkolna;

Uniwersytet Śląski filia w Sosnowcu

   Wydział Filologiczny,

  Podyplomowe Studium Logopedii I Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną;

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii

  i Medialnej Emisji Głosu,

     specjalność – NEUROLOGOPEDIA.   

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

22 lata pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolego w Przedszkolu nr 26 w Tychach ul. Młodzieżowa 5,

praca w charakterze logorytmika  w Przedszkolu  nr 9 i nr 29 w Tychach,

praca na stanowisku logopedy w Przedszkolu nr 26 w Tychach ul. Młodzieżowa 5,

praca na stanowisku logopedy w prywatnym żłobku „A KUKU!” w Tychach przy

ul. Nowokościelnej 33,

praca na stanowisku logopedy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

„LOG –MED” w Tychach przy ul. Zaręby 37A,

praca na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Hubala 7,

praca na stanowisku neurologopedy w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno –Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Centrum Rozwoju Dziecka Katowice ul. Ułańska 5a,

Obecnie:

praca na stanowisku neurologopedy w gabinecie logopedycznym  przy przychodni "Nasze Zdrowie" w Tychach 

przy ul. Rolnej 44-48,

praca na stanowisku neulogopedy w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach Górnych 

przy ul. Wyrskiej 6.


Od dwóch lat współpracuję z tyskim hospicjum dla dzieci "Świetlikowo", biorąc udział w organizowanych przez placówkę 

bezpłatnych konsultacjach specjalistycznych dla podopiecznych hospicjum i dzieci z naszego miasta.