"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Kiedy do logopedy?

                                      

Często rodzice nie uświadamiają sobie tego, że ich dziecko ma wadę wymowy; są tak osłuchani z wymową dziecka, że nawet jeśli zniekształca ono mowę, to uważają to za normę. Inni natomiast wiedzą, że ich dziecko źle wymawia, ale cierpliwie czekają, aż „z tego wyrośnie”. Jednak początkowo nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się i z czasem stają się wadami wymowy.

W którym  momencie zdecydować się na wizytę u logopedy?

Zawsze wtedy, gdy:

 • dziecko 3- letnie ma problemy w porozumiewaniu się, komunikuje się z otoczeniem za pomocą gestów i sylab; mowa jest niezrozumiała dla innych;
 • dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby , bo na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie międzyzębowe;
 • niepokoją nas zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy;
 • istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;
 • dziecko nawykowo mówi przez nos;
 • dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;
 • dziecko po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta);
 • dziecko ma 4 lata i nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo); 
 • dziecko ma 5 lat i nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż ;
 • dziecko 6 – letnie nie wymawia  głoski „r” lub zamienia ją na głoskę „l” czy „j”;
 • dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub utrudniony start mowy). Jednakże jeśli zauważymy u dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab nie wpadajmy w panikę - może to być typowa, fizjologiczna niepłynność mowy. Bierze się ona stąd, że w wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, a to może powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.

 

Drodzy Rodzice!  Pamiętajcie!

 1. Zwracamy się do dziecka nie spieszczając wypowiadanych słów.
 2. Codziennie poświęcamy czas na rozmowę.
 3. Nie wymagamy zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a zmuszone do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo; tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, które jest bardzo trudno zlikwidować.
 4. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną pamiętamy, że nie polega ona tylko na przychodzeniu do logopedy.
 5. Dokładnie i systematycznie wypełniamy w domu zalecenia logopedy.
 6. Wykażmy cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajmy się.
 7. Nie czekajmy na „cudowną pigułkę”, która sprawi, że dziecko zacznie pięknie mówić, takiej jeszcze nie wymyślono.