"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Poradnik zawiera m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu/szkole.
Broszura do pobrania: