"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań dla pacjentów z afazją

Odsyłam na stronę https://neuropsychologia.org/ pisanie i tworzenie zdań dla pacjentów z afazją - propozycje ćwiczeń. 

Materiały - gotowe ćwiczenia do pobrania: 

Poniższe ćwiczenia z pisania przeznaczone są dla osób z umiarkowaną lub nieznaczną agrafią. Do wykonania zadań potrzebne jest prawidłowe rozumienie oraz prawidłowe lub nieznacznie osłabione czytanie. Niektóre ćwiczenia są równocześnie ćwiczeniami gramatycznymi.

Pisanie - rozsypanka
Dokończ wersy
Ułóż zdania z podanymi wyrazami
Zbuduj zdania z czasownikiem w podanej formie
Dokończ zdania
Utwórz rodziny wyrazów
Związki frazeologiczne - zwierzęta
Uzupełnij tekst liczebnikami i nazwami miesięcy - trudne ćwiczenie w pisaniu liczebników. Konieczne jest do niego dość dobre czytanie i rozumienie. Ćwiczenie to przyda się osobom z trudnościami w pisaniu i odmianie liczebników.

Pisanie i tworzenie zdań