"GADUŁA"
mgr Lucyna Długoń
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy
TYCHY I OKOLICE
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań dla pacjentów z afazją

Odsyłam na stronę https://neuropsychologia.org/ pisanie i tworzenie zdań dla pacjentów z afazją - propozycje ćwiczeń. 

Materiały - gotowe ćwiczenia do pobrania: 

Poniższe ćwiczenia z pisania przeznaczone są dla osób z umiarkowaną lub nieznaczną agrafią. Do wykonania zadań potrzebne jest prawidłowe rozumienie oraz prawidłowe lub nieznacznie osłabione czytanie. Niektóre ćwiczenia są równocześnie ćwiczeniami gramatycznymi.

Pisanie - rozsypanka
Dokończ wersy
Ułóż zdania z podanymi wyrazami
Zbuduj zdania z czasownikiem w podanej formie
Dokończ zdania
Utwórz rodziny wyrazów
Związki frazeologiczne - zwierzęta
Uzupełnij tekst liczebnikami i nazwami miesięcy - trudne ćwiczenie w pisaniu liczebników. Konieczne jest do niego dość dobre czytanie i rozumienie. Ćwiczenie to przyda się osobom z trudnościami w pisaniu i odmianie liczebników.

Pisanie i tworzenie zdań