"GADUŁA Mobilna Terapia Logopedyczna Logopeda Lucyna Długoń"
ul.Rodzeństwa Krzyżowskich 44/31 Tychy

Gabinet logopedyczny
Przychodnia "NASZE ZDROWIE" ul. Rolna 44 - 48 Tychy
+48 692 564 366

gadulalogopedia@wp.pl

O MNIE

LOGOPEDA Z PASJĄ
  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi na profilach facebookowych Gaduła Mobilna Terapia Logopedyczna  Lucyna Długoń, Neurologopedia oraz w grupie zamkniętej - Neurologopedia, której jestem administratorem. Tworzę i publikuję własne pomoce terapetyczne, które są...

Aktualizacja słów

Materiały - gotowe ćwiczenia do pobrania: 

Antonimy: 

W pliku "Antonimy 1" znajdują się przykłady na podstawowym poziomie trudności. Pliki "Antonimy 2" oraz "Antonimy 3" zawierają przykłady nieco trudniejsze i liczniejsze niż poprzednie, więc ćwiczenie przeznaczone jest dla pacjentów z afazją o średnim nasileniu.
Antonimy 01 (wersja podstawowa)
Antonimy 02 (wersja trudniejsza)
Antonimy 03 (wersja trudniejsza)
 

Synonimy: 

To ćwiczenie nieco trudniejsze, niż "Atonimy": poziom podstawowy "Synonimów" jest trudniejszy, niż poziom podstawowy antonimów. W "Antonimach" wystarczy znaleźć pierwsze, najłatwiejsze, najszybciej nasuwające się przeciwieństwo. W "Synonimach" ten najszybciej nasuwający się element jest już dany, a zadaniem ćwiczącego jest ujęcie tego samego znaczenia za pomocą innego słowa.

Synonimy 01(wersja podstawowa)
Synonimy 02 (wersja trudna)
Synonimy i antonimy (wersja trudna)


Definicje: 

Ćwiczenia z tej grupy wymagają od ćwiczącego podawania określonych słów na podstawie określonej w ćwiczeniu definicji. 

Nazwij wg definicji 01(poziom podstawowy)
Nazwij wg definicji 02 (poziom trudniejszy)
Nazwy zawodów

Kategorie: 

Zadaniem ćwiczącego jest wymienienie słów należących do danej kategorii. Lista jest ułożona alfabetycznie. Ćwiczenie można przeprowadzić na kilka sposobów:
- wpisywać słowa w miarę ich przypominania, wracając dowolnie do wcześniejszych przykładów,
- wyznaczyć sobie niewielką liczbę kategorii do uzupełnienia dziennie i nie wracać do nich;
- wypisać jak najwięcej słów z danej kategorii w ciągu jednej minuty;
Dwa ostatnie sposoby pomagają ocenić zmianę sprawności i szybkości aktualizacji słów (fluencji słownej).

Co można tu zobaczyć
Wymień słowa z kategorii
Jaka to kategoria 01 (poziom podstawowy)
Jaka to kategoria 02 (poziom trudniejszy)
Jaka to kategoria 03 (poziom trudniejszy)

Uzupełnianie zdań:

Poziomy 02 i 03 są do siebie zbliżone trudnością, zaś poziom 01 jest zdecydowanie łatwiejszy. Napisany został znacznie prostszym krojem pisma o dużym rozmiarze i dużej interlinii - pacjenci doświadzający tak dużych trudności z aktualizacją słów, miały też problem z czytaniem i pisaniem.

Uzupełnianie zdań 01 (łatwiejszy)
Uzupełnianie zdań 02
Uzupełnianie zdań 03
 
Odsyłam na stronę https://neuropsychologia.org/